Oppdrett av Dekeyseria brachyura


Har forekommet i akvarium, så det er ikke umulig, men dessverre ganske sjelden.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2008

Vis oppdrett pr år:
2008
  Kommentarer
Ingen kommentarer.