Oppdrett av Farlowella vittata (Grenmalle)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

8 oppdrett av denne arten registrert mellom 2010 og 2013

Vis oppdrett pr år:

2 oppdrett i 2013

Rita A: Fire voksne individer i en 190l, to hunner la egg hos samme hann, 11/11 og 13/11-2012 (klekket 20-21/11).

Temperatur: 26 grader
Ph: 6,0
GH/KH: Ikke målbar
µS/cm: 60-65

Eggene ble klekket i breeding-box, yngel fóret opp på forvellet salat og diverse mallepiller. Yngel ble overført til 85l for videre oppfóring da de var fire uker gamle. Les mer
Janne: Samme som tidliger år. Les mer