Oppdrett av Panaqolus changae


Oppdrett på denne arten er rapportert i 1999 av Eichelberger.
Dette fant sted i et 160liters akvarium med middels hardt ledningvann.
Kullet besto av ca 30 egg, 18 dager etter at eggene ble klekket forlatet de hulen.

Yngel har kan mates opp på bløtlagte malletabletter, kokt salat, agurk, flakfór. Eller annet som er bløtt.