Oppdrett av Girardinus falcatus


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

22 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2013 2012 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.