Oppdrett av Phallichthys amates (Den glade enke)


Levendefødende fisk. Hannen er ganske pågående på hunnen, så det er en fordel med flere hunner enn hanner. Forholdsvis enkel å få yngel på.
Hunnen går drektig ca 30 dager og hun føder veldig små unger. Kullene er heller ikke så store, ofte et sted mellom 15 og 30 stk . Foreldrene lar stort sett ungene være i fred.
Av føde kan yngelen få mikroorm, avskallede artemia og diverse knust tørrfor.

19 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2016

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2016

Richard Dybdahl: 17l
Mose og masse ferskvannstang
23°
200L/T Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller
Reklame for plussmedlemskap