Følgende arter er registrert i samme akvarium som Dario dario (Skarlagenrød kamelonfisk)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Dario dario (Skarlagenrød kamelonfisk) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Geir Kristiansen
Reklame for plussmedlemskap