Oppdrett av Trichogaster chuna (Honninggurami)


For å få fiskene i lek bør temperaturen heves til omkring 29-30 grader.
Hannen bygger et løst sammensatt skumrede hvor det legges flere hundre egg. Yngelen klekkes etter 24-36 timer og er frittsvømmende allerede neste dag. Hannen blir veldig aggressiv når han passer på egg og yngel. Blir han nervøs, kan han spise opp yngelen. Yngelen tar ikke artemia før etter ca 1 uke. Infusorier eller pulverisert flakfor bør benyttes den første tiden.

16 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

Viggo Gausvik: 02.04.2015 Les mer