Oppdrett av Trichopodus leerii (Perlegurami)


Går for å være lett og få til oppdrett på.
Å fôre en stund med levendefôr eller frossent levendefôr vil forberede og kondisjonere fiskene og lettere få dem til å leke og legge egg.

Leker lettere med lav vannstand, men dette er ingen forutsetning. Bygger skumrede i et område i akvariet der det er lite vannbevegelse, gjerne mellom flyteplanter. Det er anbefalt å bruke svampfilter (drevet av en luftpumpe) til et lekskar med guramier, da dette gir rolig vann som guramier foretrekker, og er i tillegg en trygg filtermetode som ikke vil utgjøre noen fare for nyklekte, små yngel senere når leks-karet går over til å bli yngelkar.

Når hunnen og hannen har lekt og lagt sine 200-300 egg i skumredet i overflaten, blir hunnen jaget vekk, og hannen tar over pass av eggene. På dette tidspunktet er det best å fjerne hunnen fra karet, så hun ikke blir jaget og skadet.
Hannen passer eggene og de klekker rundt et døgn (20-30 timer) senere. Yngelen henger i redet med plommesekk ytterligere 4-5 dager, og hannen passer dem i denne tiden og fanger opp yngel som faller ut av redet og fører dem tilbake. Når yngelen blir frittsvømmende, er hannens dager som barnepasser over, og han også bør fjernes og karet går over til å bli et oppvekstkar for yngel. Vannstanden kan heves til normalt nivå, sakte og med vann av samme temperatur og vannverdier.

Yngelen fôres med infusorier eller lignende ekstremt smått fôr i starten. Etter en ukes tid kan man prøve med nyklekte artemia (levende). Yngelen vokser relativt sakte. De er også veldig sarte overfor endringer i vanntemperatur og verdier, så man må utvise forsiktighet ved vannbytter de første månedene og kun bytte vann med samme temperatur osv.

30 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2017

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2017

Eide: går i roligt kar med masse andemat. ordner seg selv Les mer