Corydoras amapaensis


© Mona O
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Amapa corydoras
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Corydoras amapaensis (Nijssen, 1972)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
En langsnutet art med to ulike lokalitetsvarianter. Dette er også en av de sjeldne artene blant Corydoras som kan vise aggressjon, men kun overfor andre av sin egen art. Det er hannene som kan kjekle seg i mellom, og i verste fall bølle hverandre til døde. Det er derfor ikke lurt å holde for mange av disse i små kar, jo større jo bedre, slik at hannene kan få sitt eget territorium hver.

Corydoras amapaensis er en av bare fire arter Corydoras som har et tredje sett barter ved overkjeven, på engelsk kalles disse "the third rictal barbels". De tre andre artene er C. septentrionalis, C. geoffroy og C.simulatus. Det tredje paret med barter er imidlertid små, og ikke lett å se med mindre fisken ligger helt i ro på et lett synlig sted.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 7 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannene har kraftig og fortykket første finnestråle i pectoralfinnene (finneparet som sitter ved gjellelokkene). Hunnens par er vanlige og tynnere.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 100 liter
Temperatur 22° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.3
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 18.12.08 kl 10:12 av Admin

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap