Oppdrett av Corydoras carlae


Jeg kjøpte mine 6 carlae på auksjonen til Oslo Akvarieklubb i januar. De fikk sitt eget akvarium på 70 x 35 x 35 cm. Temperaturen ble satt på 22-23 grader. Vannet tok jeg rett fra springen. Drikkevannet på Lillehammer er bra for mange Coryer. Karet ble raskt ganske tett beplantet med ei stor javabregne, mye javamose, samt flyteplanter. De ble foret med synketabletter og med nyklekket artemia. Jeg så en del lekelignende adferd i karet. Men aldri selve gytingen. De første eggene oppdaget jeg i slutten av mars etter at carlaen hadde gått i karet i to måneder. Jeg tok ut 5-6 egg og la dem i et finmasket nett med ok sirkulasjon. Yngelen spiste nyklekket artemia. Yngelen er langstrakt og ganske mørk i fargen. På grunn av plassmangel lot jeg dem vokse opp sammen med annen Cory yngel. De virker ikke vanskelige i matveien. Senere så jeg at 5-7 carlaer også vokste opp i hovedkaret uten noen form for hjelp fra meg.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2011 og 2012

Vis oppdrett pr år:
2012 2011
  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Thomas A Eriksen
Reklame for plussmedlemskap