Corydoras eques


© Mona Opland
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
Engelsk:
  • Horsemans Cory
Latinsk navn Corydoras eques (Steindachner, 1876)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
En sjelden Corydoras art i handelen, og høyt ettertraktet. Slående vakker, en art man virkelig legger merke til. Den har mørk blågrågrønn kroppsfarge, hvor kroppens farge skilles fra hodets med et oransje bredt felt over kinn og nakke. Den oransje ryggstripen skiller riktig eques fra mye av det som dessverre importeres og selges som eques. Dessverre prøver mange useriøse eller kunnskapsløse aktører å distribuere alminnelige varianter av Corydoras aeneus som Corydoras eques, alt for å oppnå en høyere pris. Som oftest når man bestiller C. eques fra butikk, er det C. schultzei, C. venezuelanus eller C. aeneus som ankommer.

Opprinnelsen og grunnen til navnet C. eques, der eques betyr "rytter", er uviss. Men det er grunnen til at den på engelsk har populærnavnet "Horsemans cory".

Målinger av vannverdier på artens funnsteder i naturen har vist temperaturer oppimot 31°C, og vann med ph mellom 5.0 og 6.5. Vannets ledningsevne er svært bløtt og mineralfattig: kun 22 µs/cm. Vanligvis ligger nok temperaturen noe lavere, da slike målinger ofte tas i tørketiden (da er det varmere og betydelig mindre vannmengder). Uansett bør man vite at denne Corydoras-arten er en varmekjær art, og passe på at temperaturen ikke kommer under 25°C.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 5.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunnene er ca ½ cm større enn hannene, men i tillegg også betydelig rundere om buken pga eggutvikling. De slankere hannene er derfor lette å skille fra hunnene.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Anbefalt hverdagsfôr er blant annet røde mygglarver, fôrtabletter og annet synkende eller oppbløtt fôr. Spiser det meste med glupende apetitt. Når fiskene skal fetes opp er f.eks tubifex eller nyklekket artemia bra.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet 60 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 127)
Temperatur 25° C - 29° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.2
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 20.03.15 kl 10:05 av Rita A
127 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Janne Ekström
Reklame for plussmedlemskap