Corydoras geryi


© Hans-Georg Evers
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Andre navn
  • Corydoras bolivianus
  Bilder (1 stk)

Latinsk navn Corydoras geryi (Nijssen & Isbrücker, 1983)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
C. geryi er veldig lik [FISHLINK=5357]Corydoras pantanalensis [/FISHLINK], men mens C. geryi har mønster i finnene har C. pantanalensis kun gulaktig brunskjær i finnene uten tegninger/mønster.
I tillegg er C. geryi en litt mindre art (1-2 cm mindre).

Se forøvrig informasjon under "Kjønnsforskjell".

Har blitt oppdrettet i akvarium, kanskje litt vrien men ikke umulig å få til.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 7 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Kun kjønnsmodne hanner utvikler det mørke og vakre nettmønsteret som dekker hele kroppen unntatt finnene. Hunnen er mere anonym uten mønsteret. Begge kjønn har et vakkert metallicgrønt fargeskjær.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 85 liter
Temperatur 22° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.2
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 27.02.08 kl 09:59 av mona o
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap