Corydoras leopardus (Leopardpansermalle)


© Johnny Jensen
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Andre navn
  • Corydoras funnelli
Engelsk:
  • Leopard corydoras
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Corydoras leopardus (Myers, 1933)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
I naturen en meget utbredt art, finnes både i Brasil, Ecuador og Peru. Den har svært variable tegninger, noe som ofte kan være forvirrende. Den ferdes i naturen ofte på samme steder som sin mindre slektning C. trilineatus, som er velkjent i akvariehobbyen. Man kan si at C. leopardus er det større og langsnutede motstykket til [FISHLINK=5393]C. trilineatus[/FISHLINK].
Mer nært beslektet med [FISHLINK=5314]C. gomezi.[/FISHLINK]

Livlig stimfisk som bør holdes i gruppe på minst 6 individer. Jo flere i gruppen, jo bedre. Da føler de seg tryggere og er mer fremme.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 7.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannene er noe mindre enn hunnene.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Bør få fôr som synker lett, f.eks. frosne røde mygglarver, rekepellets og fôrtabletter beregnet på corydoras.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 90 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 231)
Temperatur 23° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 5.5 - 7.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 28.08.09 kl 09:27 av Admin
231 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© -mette-
Reklame for plussmedlemskap