Corydoras narcissus


© Haakon Haagensen
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
  • Purus Cory
Engelsk:
  • Long nosed Arched Cory
Latinsk navn Corydoras narcissus (Nijssen & Isbrücker, 1980)
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
Lenke til vitenskapelig beskrivelse http://zipcodezoo.com/Animals/C/Corydora...
En imponerende, langsnutet Corydoras-art som kan bli opptil 8 cm.
I det fri ferdes den ofte i stim sammen med sin mindre slektning [FISHLINK=5267]Corydoras arcuatus[/FISHLINK], som den ligner svært av utseende (samme mørke buen over kroppen).

Kan være noe vanskelig å holde ettersom den ikke er så hardfør mht vannkvaliteten som sine mindre slektninger, det er derfor viktig å holde prikkfri vannkvalitet.

Merk:
Er en av de svært få Corydoras-artene der krangling kan forekomme blant hannene, dersom det holdes for mange hanner sammen i for små akvarier. Da kan de trakassere hverandre til døde i verste fall. Hold derfor øye med dem, og forsikre deg om at du har god nok plass i karet til flere hanner.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 8 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunner blir ca 0,5 - 1 cm større enn hannene, og har et mere massivt, litt bredere utseende over kroppen.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 100 liter
Temperatur 23° C - 25° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 5.5 - 7
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 8
Sist endret 23.08.08 kl 17:24 av Admin
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Erlend D Bertelsen
Reklame for plussmedlemskap