Oppdrett av Carassius auratus auratus (Gullfisk)


Gullfiskartene er som andre arter, avhengie av både trivsel og riktig vann, for å leke. Ofte vil økt vanntemp (under forutsettingen at de ikke lever for varmt allerede) trigge lek. Legger ca 1000 egg for hver runde
Eggene spres utover bunnlaget, gjerne over mose. Eggene klekkes normalt etter 5 døgn.

Fø opp yngelen med smått levende fôr. Først etter 8 måneders tid, har yngelen farget ut.

40 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2020

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2020

Utefisken: Ute og innehabitater ble benyttet.
Eldste yngel er omlag 12 måneder gamle i skrivende stund. (Vår 2020)
Yngel fanges med liten hov og plassert i eget habitat.
Yngelhabitat har ikke sirkulasjonspumpe, men boblefunksjon.
Hoppekreps (dafnier) ble tilført yngelhabitatet fra en lokal jordvanningsdam.
Fra ca en cm størrelse spiste ynglet alminnelig flakfor. Les mer