Oppdrett av Carassius auratus auratus (Gullfisk)


Gullfiskartene er som andre arter, avhengie av både trivsel og riktig vann, for å leke. Ofte vil økt vanntemp (under forutsettingen at de ikke lever for varmt allerede) trigge lek. Legger ca 1000 egg for hver runde
Eggene spres utover bunnlaget, gjerne over mose. Eggene klekkes normalt etter 5 døgn.

Fø opp yngelen med smått levende fôr. Først etter 8 måneders tid, har yngelen farget ut.

40 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2020

Vis oppdrett pr år:
2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.