Følgende arter er registrert i samme akvarium som Garra cambodgiensis (Falsk Flying Fox)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Garra cambodgiensis (Falsk Flying Fox) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Per Gunnar Stenersæter
Reklame for plussmedlemskap