Oppdrett av Hemigrammus bleheri (Rødmunntetra)


Å drette rødmunnstetra er veldig vanskelig. De legger egg spredd over planter.e
Vannet i yngeltank må være med en GH på 1-3 d med en pH lavere enn 6.0. Svak filtrering av vannet.
En fordel at tanken ikke står så lyst, men heller mørkt for å unngå infeksjoner på eggene.
De klekker etter ca 36 timer med en temp rundt 26 grader. Innen 5 døgn er de frittsvømmende.
Pga at yngelen er sensitive med vannkvaiteten, er det lurt etter ca en mnd å tilvenne vannkvalitet slik voksne av arten vil ha det.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2010 og 2010

Vis oppdrett pr år:
2010
  Kommentarer
Ingen kommentarer.