Oppdrett av Hyphessobrycon rosaceus (Rosentetra)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2010 og 2013

Vis oppdrett pr år:
2013 2010
  Kommentarer
Ingen kommentarer.