Metynnis maculatus


© Anders Berg Laagasken
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Andre navn
Engelsk:
  • Spotted metynnis
  Bilder (1 stk)

Latinsk navn Metynnis maculatus (Kner, 1858)
Orden/Familie Orden: Characiformes (Karpelakser)
Characidae (Karpelakser) Wikipedia
Informasjon som gjelder alle arter i genus Metynnis
Slekten Metynnis (heretter M.) består av over 20 arter. To av dem er vanlig i akvariehobbyen. De forskjellige Metynnis-artene har gjerne fellesnavnet Silver Dollar som kommer fra USA og som henspeiler til at de ligner på nettopp en amerikansk sølv dollar. Det norske fellesnavnet skivetetra kommer av kroppsformen og at de de kommer fra den tallrike familien Characidare (karpelakser) eller bedre kjent som tetraer. Deres nærmeste slektninger er piraya og Pacu, med en nærmere tilknytning til piraya. De blir også, veldig misvisende, ofte kalt for vegetarpiraya, men ingen M. er rovfisker på samme måte som disse. Fôring Fiskene i denne slekten er plantespisere alle sammmen, og spiser vegetarisk flakfôr, granulat, malletabletter osv. En kan med fordel prøve med forskjellige forvellede grønnsaker, erter, salat o.l. Det er vanlig at de også spiser noe insektlarver og småkreps o.l i naturen. Enkelte skivetetraer, bl. a. M. Hypsauchen, ser gjerne på all småfisk som er små nok til å passe i munnen som mat. En bør derfor være oppmerksomme på hva slags art en anskaffer seg. Metynnis blir såpass store at ofte er det nok med en stim av dem i karet. Beskrivelse M. er en tallerkenformet fisk som svømmer på høykant. Undersiden av av fisken ligner på kjølen på en båt. Den har et lite hode og små øyne og en høy rygg. Munnen er ganske stor. M. er en sølvfarget fisk, med mørkere rygg og med innslag av rødt på finner, buk og gjellelokk, litt avhengig av hvilken art det er og har gjennomsiktige finner. En del M. har svarte prikker som yngel og småfisk, men de fleste vil miste disse som utvokste. Halefinnen er dypt splittet, ryggfinnen er høy og den lange analfinnen er som nevnt et kjennetegn på fisken. Enkelte arter M. kan i naturen bli over 24 cm, men det er sjeldent at de når 20 cm. i akvarier, rundt 15 cm er mer vanlig. Innredning M. er en fredelig stimfisk, minimum 6 stk, jeg vil anbefale over 8stk, som krever godt med svømmeplass med store åpne rom i karet. Dette er jo en lys fisk, så det kan med fordel brukes mørkt bunnlag i karet. Det spiller ingen rolle om det er sand eller grus. Fiskene er kjent for å spise alt av planter, ,men man kan allikevel prøve forsiktig med planter med harde blader og vond smak, for eks. Anubias og Javabregne,da fiskene vil muligens la disse være i fred, hvis fiskene fôres tilstrekkelig med annet grøntfôr. De er skvetne og hopper lett ut av karet, en bør derfor ha et heldekkende lysarmatur eller dekkglass. De trives best med dempet belysning, noe som passer bra da plantene blir borte uansett og for mye belysning da bare vil være til fordel for algeveksten. Man kan dyrke hurtigvoksende flyteplanter og ha i karet. De blir både fôr og skygge. Vannkvalitet M. foretrekker surt til nøytralt vann, med pH fra 5.5 til 7.5, med det optimale på 6.8. Temperaturen bør ligge i fra 24-28 grader. Utbredelse M. finnes i store deler av tropisk søramerika, f.eks. Orinoco og Amazonbassengene og side-elvene til disse. M. er en vanlig matfisk i disse områder. Konklusjon De fleste M. er en grei fisk å holde i akvariet og passer bra fra nybegynnere til mer erfarne akvarister. De krever ikke noe mere hold og pleie enn de fleste andre akvariefisker. Det eneste må kanskje være litt oftere vannbytte siden plantene blir borte med ditto nitratverdier og algevekst. Algeveksten kan lett holdes i sjakk med mørklegging av karet en 2-3 dager en gang i mellom. Skivetetraene kan holdes i selskap med veldig mange arter, større tetraer, scalarer, maller, ciklider, gurami osv. Har du M. Hypsauchen bl.a. bør du holde deg unna småfisk.
Maks. størrelse 18 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell
Fòr og fòring
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 741)
Temperatur 20° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.2
Hardhetsgrad på vann (GH) Minimum
Sist endret 15.10.05 kl 19:58 av Admin
741 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Yu-Chia Chang
Reklame for plussmedlemskap