Oppdrett av Moenkhausia pittieri (Diamanttetra)


Diamanttetraen er lett å drette. Man bruker et spesialakvarium med klinkekuler som bunnmateriale. Et par (1 hann + 1 hunn) flyttes over til dette karet. Hunnen kan være svært fruktbar. Vannet som brukes må være mykt og surt. Eggene spres blant finbladede planter, og klekkes etter 2 døgn. Etter atter noen døgn er yngelen frittsvømmende. Etter eggleggingen så må avlsfiskene flyttes, ellers spiser de eggene. Når yngelen har brukt opp plommesekken så mates de med artemia.

10 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2021

Vis oppdrett pr år:
2021 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.