Oppdrett av Nematobrycon palmeri (Keisertetra)


Keisertetra leker og sprer eggene sine over finbladete planter. Hvis du har godt med slike, vil yngel leve opp og etterhvert komme ut fra sine skjulesteder. Yngelen klarer seg ofte fint på rester av vanlig fôr som havner inne blant plantene.

16 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2013

Vis oppdrett pr år:
2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.