Oppdrett av Thayeria boehlkei (Vinkeltetra)


Vinkeltetra er en meget produktiv fisk og kan legge mange egg i løpet av en lek. Fisken er følsom for Nitrit og Nitrat slik at regelmessige vannnbytter er påkrevd. Spesielt etter lek bør man foreta et øyeblikkelig vannbytte for å holde vannkvaliteten oppe. Eggene klekkes etter ca. 20-24 timer

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2007

Vis oppdrett pr år:
2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.