Oppdrett av Boulengerella lateristriga (Stripet gjeddetetra)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

Tilfeldig bekjentskap
© Michael Persson