Oppdrett av Iriatherina werneri (Dragefinne)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2013 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

wollf: masse mose (java og gaffel) gode vannbytter, mye mat og temperatur på 28 Les mer