Egeria densa (Vasspest)


© Morten Kirkevåg
Vanskelighetsgrad
Lett
Vekst:
4
  Andre navn
  • Brazilian Waterweed
Engelsk:
  • Large-flowered Waterweed
Latinsk navn Egeria densa
Orden/Familie Orden: Alismatales
Hydrocharitaceae (Froskebittfamilien) Wikipedia
En virkelig god plante i nyoppsatte akvarier. Vasspest tar fort opp overskuddsnæring fra vannet og kan da være med på å hindre uønsket algevekst. Planten konkurrerer dermed godt med alger. Vasspest skiller også ut antibiotika-liknende stoffer som er med å forhindre/bekjempe utbrudd av blågrønne alger (cyanobakterier). For god vekst så kreves det godt med tilgjengelig næring og gode lysforhold. Planten er en såkalt kosmopolitt, dvs. at den finnes naturlig mange steder i verden. OBS! Planten kan også vokse ute under "norske forhold" og kan der føre til en ubalanse i de norske ferskvannsøkosystemene.

Ved planting fjernes eventuell potte og steinull. Bladene fjernes fra den nederste delen av stilken og denne bladløse delen plantes ned i bunnlaget med litt mellomrom i mellom. Planten kan formeres ved at en del av toppen klippes av og plantes på nytt (toppstiklinger).
Informasjon som gjelder alle arter i genus Egeria
Det hersker tvil om hvorvidt vasspest Egeria densa og E. Najas er forbudt i Norge eller ikke. Det presiserer derfor; Nå er det opprettet et forbud gjennom forskrift mot mot import, utsetting, omsetning og hold av vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 17. februar 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992, nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv §§ 8 og 9 og kgl. res 27. november 1992, nr. 864 jf forskrift 18. desember 1992, nr. 1177 om utvidelse av lakselovens saklige virkeområde § 1 samt forskrift 18. desember 1992, nr. 1174 om import av akvarieorganismer § 2, jf § 1. Alle plantene i plantebasen er lovlig i Norge. Problemet er det det norske navnet vasspest brukes både på [I]Elodea canadensis[/I] og [I]Egeria densa[/I]. Forskjellen er; [B]Elodea canadensis[/B] Michaux, Flora Boreali-Americana. 1: 20. 1803. Elodea brandegeeae H. St. John Leaves mostly in 3s, spreading to recurved, linear, oblong, to ovate, 5--13 ´ (1.1--)2--5 mm, flat. Inflorescences: staminate spathes cylindric, 8.2--13.5 mm; peduncles abscissing just before or during anthesis; pistillate spathes cylindric, 8.3--17.5 mm. Flowers unisexual; staminate flowers: stamens 7--9(--18), pedicels detaching before or during anthesis; all filaments connate proximally, forming column; anthers 1.7--3 mm; pollen in tetrads; pistillate flowers: styles 2.6--4 mm. Seeds fusiform, 4--5.7 mm, basal hairs absent. 2n = 24 (Britain). [B]Egeria densa [/B]Planchon, Annales des Sciences Naturelles, Botanique. sér. 3, 11: 80. 1849. Water-weed Stems 1--3 mm diam. Leaves whorled, recurved, 10--40 ´ 1.5--4.5 mm. Staminate spathes 2--4-flowered, 7.5--12 mm; pedicel to 80 mm. 2n = 46. Flowers summer--fall. Shallow waters of lakes and streams; introduced; 0--500 m; introduced; Ala., Ark., Calif., Colo., Del., Fla., Ga., Ill., Ind., Kans., Ky., La., Md., Mass., Miss., Mo., N.J., N.Mex., N.Y., N.C, Okla., Oreg., Pa., S.C., Tenn., Tex., Vt., Va., W.Va.; Mexico; West Indies; Central America; native, South America; Europe; Africa; Asia; Australia. Egeria densa is native to southeastern Brazil and has been widely sold in the aquarium trade, often becoming established in nature. Only staminate plants of E. densa have been observed outside its native range. Reproduction, then, occurs entirely by vegetative methods. No differentiated vegetative reproductive structures (turions, bulbils, etc.) are known (C. D. K. Cook and K. Urmi-König 1984b); however, the species is known to live temporarily under ice. The leaves of Egeria densa, which are only two cell-layers thick, are much used to demonstrate plant-cell structure and cytoplasmic streaming in introductory botany courses. Utbredelsekartet for henholdsvis [URL=http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=11078&flora_id=1]Elodea canadensis [/URL]og [URL=http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=11083&flora_id=1]Egeria densa[/URL] i Nord Amerika viser vel hvorfor bare den ene er forbudt i Norge. Kilde; [URL=www.efloras.org]www.efloras.org[/URL]
Bredde/høyde

40cm - 100cm
3cm - 5cm
Lyskrav
Temperatur 10° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 5 - 10
Hardhetsgrad på vann (GH) 1 - 30
Plassering: Bak
Sist endret 19.09.09 kl 22:03 av Nils Vollstad
140 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne planten
Egeria densa (Vasspest) er den 7. mest populære planten i norske akvarier

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne planten

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om planten)

Tilfeldig bekjentskap
© Torfinn Nesvåg
Reklame for plussmedlemskap