L-nummer

Erlend D. Bertelsen & Arnt Viggo Gausvik

© Bjarne Sætrang(Ill.foto: Bjarne Sætrang)

På grunn av at det finnes et stort antall av Loricariidae-arter, ble systemet med
L-nummer opprettet.

Det var på slutten av 80-tallet det kom en eksplosjon av de såkalte L-mallene. De færreste av disse var vitenskapelig beskrevet, og det ble derfor et behov for å systematisere dette. På grunnlag av dette kom det tyske akvariemagasinet DATZ opp med L-nummersystemet. L representerer familien (Loricariidae) og nummeret representerer arten. Som et motsvar på dette kom et annet tysk akvariemagasin Das Aquarium; med LDA-nummer (Loricariidae Das Aquarium). Per i dag er de fleste samlet om L-nummersystemet, og det er det som er mest utbredt.

L-nummersystemet er på ingen måte en vitenskapelig navn. En art kan få flere nummer, det er mange grunner til det. Som oftest er det på grunn av forskjellige alder eller lokalisjoner på de artene som kom inn for identifisering. Etter at en art har fått et nummer, blir de presentert i det tyske akvariemagasinet DATZ. Det er vanlig praksis å sette L-nummeret som synonym når arten blir beskrevet.
Det er også viktig å huske på at L-nummerene kun er en liten del av familien Loricariidae

Loricariidae-familien inkluderer 5 underfamilier med nesten 800 arter, og det dukker stadig opp nye.

De 5 under familiene er:
Hypoptopomatinae (De otocinclusaktige mallene)
Loricariinae (Grenmaller)
Hypostominae (Det vi ofte kalle L-maller)
Neoplecostominae (ikke særlig kjent i akvariebransjen)
New Subfamily (ikke særlig kjent i akvariebransjen, blir for tiden klassifisert)

Det er i under familien Hypostominae, og tribus Ancistrini vi finner kjente slekter som Ancistrus, Acanthcus, Baryancistrus, Chaetostoma, Dekeyseria, Lasiancistrus, Leporacanthicus, Lithoxus, Hemiancistrus, Hypancistrus, Panaque, Peckoltia og Pseaudacanthicus med flere.

Det er fortsatt en del arter som ikke er vitenskapelig beskrevet. Disse er i artslistene bare klassifisert som en species (sp.).

Nedenfor ligger en oversikt over de fleste kjente L-nummer. Denne lista er under utarbeidelse, og blir stadig mer komplett.


L001 Pterygoplichthys joselimaianus
L002 Panaqolus sp. L002
L003 Baryancistrus sp. L003 (Kieser pleco)
L004 Hypancistrus sp. L004
L005 Hypancistrus sp. L004
L006 Peckoltia oligospila
L007 Leporacanthicus galaxias (Vampyr pleco)
L008 Peckoltia sp. L008
L009 Peckoltia sp. L009
 
L010 Loricaria lata
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L010a Leliella sp. L010a (Rød Grenmalle)
L011 Squaliforma emarginata
L012 Peckoltia sp. L012
L013 Peckoltia sp. L012
L014 Scobinancistrus aureatus
L015 Peckoltia vittata
L016 Oligancistrus sp. L016
L017 Hopliancistrus sp. L017
L018 Baryancistrus xanthellus (Golden nugget)
 
L019 Baryancistrus sp. L019
L020 Oligancistrus sp. L020
L021 Pterygoplichthys pardalis (Pleco)
L022 Pterygoplichthys joselimaianus
L023 Pterygoplichthys pardalis (Pleco)
L024 Pseudacanthicus pitanga (Kaktuspleco)
L025 Pseudacanthicus pirarara
L026 Baryancistrus niveatus
L027 Panaque sp. cf. nigrolineatus (Royal Pleco)
L027a Panaque sp. L330 (Vannmelonpleco)
 
L027b Panaque sp. cf. nigrolineatus
L027c Panaque sp. cf. nigrolineatus (Royal Pleco)
L028 Hypancistrus sp. L004
L029 Leporacanthicus galaxias (Vampyr pleco)
L030 Oligancistrus cf. punctatissimus (L30)
L031 Parancistrus nudiventris
L032 Ancistrus aguaboensis
 
L033 Lasiancistrus sp. L033
L034 Ancistrus ranunculus (Medusapleco)
L035 Squaliforma emarginata
L036 Hemiancistrus spilomma
L037 Hypostomus sp. L037
L038 Peckoltia sp. L038
L039 Pseudancistrus niger
 
L040 Harttia surinamensis
 
L041 Pseudancistrus brevispinis
L042 Rineloricaria platyura
 
L043 Ancistrus sp. L043
 
L044 Lithoxus planquettei
 
L045 Ancistrus sp. L045
L046 Hypancistrus zebra (Sebrapleco)
L047 Baryancistrus sp. L047
L048 Scobinancistrus pariolispos
L049 Peckoltia sp. L049
 
L050 Hypostomus cf. cochliodon
 
L051 Hypostomus latifrons
L052 Dekeyseria sp. L052
 
L053 Harttia sp. L053
 
L054 Hypostomus sp. L054
L055 Peckoltia sp. L055
 
L056 Pseudancistrus sp. L056
 
L057 Baryancistrus sp. L057
 
L058 Lasiancistrus sp. L058
L059 Ancistrus sp. L059
L060 Hypostomus sp. L060
 
L061 Peckoltia sp. L061
 
L062 Loricaria cataphracta
 
L063 Pseudacanthicus serratus
 
L064 Pseudacanthicus sp. L064
L065 Pseudacanthicus sp. L065
L066 Hypancistrus sp. L066
L067 Pseudancistrus asurini
 
L068 Ancistrini sp. L068
 
L069 Ancistrini sp. L069
 
L070
L-070 Hypancistrus sp. L070 (Zombie malle)
L071 Ancistrus sp. L071
L072 Peckoltia sp. L072
L073 Hypancistrus sp. L004
L074 Panaqolus sp. L002
L075 Peckoltia sabaji
L076 Peckoltia sp. L076
L077 Hypostomus soniae
 
L078 Hypostomus sp. L078
L079 Pseudacanthicus sp. L079
L080 Peckoltia sp. L080 (Tiger peckoltia)
L081 Baryancistrus sp. L081
L082 Ancistrini sp. L082
L083 Pterygoplichthys gibbiceps (Gibbiceps)
 
L084 Baryancistrus sp. L084
L085 Baryancistrus xanthellus (Golden nugget)
L086 Oligancistrus sp. L086
L087 Hypostomus sp. L087
L088 Ancistrus sp. L088
L089 Ancistrus sp. L089
L090 Panaque sp. L090
L091 Leporacanthicus triactis (Treflekkspleco)
L092 Lasiancistrus tentaculatus
L093 Squaliforma villarsi
L094 Aphanotorulus ammophilus
L095 Pseudorinelepis genibarbis
L096 Pseudacanthicus spinosus
L097 Pseudacanthicus sp. L097
L098 Hypancistrus zebra (Sebrapleco)
 
L099 Peckoltia sp. L099
 
L100 Ancistrus sp. L100
L101 Hypostomus sp. L101
 
L102
L-102 Hypancistrus sp. L102
L103 Peckoltia sp. L103
L104 Panaqolus maccus (Klovnepleco)
 
L105 Panaqolus sp. L105
L106 Hemiancistrus guahiborum
L107 Ancistrus sp. L107
L108 Squaliforma emarginata
 
L109 Aphanotorulus frankei
L110 Ancistrus sp. L110
 
L111 Ancistrus sp. L111
 
L112 Hypostomus sp. L112
L113 Megalancistrus parananus
L114 Pseudacanthicus cf. leopardus (Demini Leopardpleco)
 
L115 Baryancistrus sp. L115
L116 Squaliforma emarginata
 
L117 Hypostomus sp. L117
 
L118 Hypostomus sp. L118
 
L119 Hypostomus sp. L119
 
L120 Ancistrus sp. L120
L121 Peckoltia braueri
L122 Hemiancistrus guahiborum
L123 Aphanotorulus ammophilus
L124 Peckoltia sabaji
 
L125 Ancistrus sp. L125
 
L126 Pseudancistrus orinoco
L127 Peckoltia lujani
L128 Hemiancistrus sp. L128
L129 Hypancistrus debilittera (Sjokolade-sebrapleco)
L130 Hypostomus sp. L130
L131 Hypostomus sp. L131
 
L132 Hypostomus sp. L132
 
L133 Scobinanscistrus sp. L133
L134 Peckoltia compta (Leopardfroskpleco)
L135 Peckoltia braueri
L136 Hypancistrus sp. L136
L136a Hypancistrus sp. L136
L136b Hypancistrus sp. L136
 
L136c Hypancistrus sp. L136c
L137 Hypostomus soniae
L138 Hypostomus sp. L138
 
L139 Hypostomus sp. L139
 
L140 Peckoltia sp. L140
L141 Peckoltia snethlageae
L142 Baryancistrus sp. L142
 
L143 Lasiancistrus sp. L143
L144 Ancistrus sp. L144
 
L145 Hypostomus sp. L145
L146 Peckoltichthys ucayalensis
L147 Peckoltia sp. L147
 
L148 Ancistrus sp. L148
 
L149 Ancistrus sp. L149
 
L150 Ancistrus sp. L125
 
L151 Dekeyseria scaphirhyncha
L152 Pseudorinelepis sp. L152
L153 Squaliforma villarsi
 
L154 Pterygoplichtys sp. L154
L155 Acanthicus hystrix (Lyrehalepleco)
 
L156 Ancistrus sp. L156
L157 Ancistrus sp. L110
 
L158 Hypancistrus sp. L158
L159 Ancistrus sp. L159
L160 Pseudacanthicus spinosus
L161 Peckoltia snethlageae
L162 Panaqolus maccus (Klovnepleco)
L163 Peckoltia sp. L163
 
L164 Pterygoplichtys sp. L164
L165 Pterygoplichthys gibbiceps (Gibbiceps)
 
L166 Hypostomus sp. L166
 
L167 Hypostomus sp. L167
L168 Dekeyseria brachyura
L169 Panaqolus sp. L169
 
L170 Peckoltia sp. L170
L171 Hopliancistrus sp. L171
 
L172 Ancistrini sp. L172
L172a Leporacanthicus heterodon (Heterodon)
 
L172b
L173 Hypancistrus sp. L173
L173b Hypancistrus L173b
L174 Hypancistrus sp. L174
 
L175 Oligancistrus sp. L175
L176 Parancistrus nudiventris
L177 Baryancistrus sp. L177
L178 Lasiancistrus sp. L178
 
L179 Pseudacanthicus sp. L179
L180 Ancistrus sp. L180
L181 Ancistrus sp. L071
L182 Ancistrus sp. L182
L183 Ancistrus dolichopterus (Blå antennemalle)
L184 Ancistrus sp. L107
L185 Pseudacanthicus sp. L185
 
L186 Pseudacanthicus sp. L186
 
L187 Chaetostoma pearsei
L187a Chaetostoma sp. L187a
L187b Chaetostoma thomsoni (Bulldogmalle)
L188 Chaetostoma nudirostre
 
L189 Lasiancistrus nationi
L190 Panaque nigrolineatus (Royal Pleco)
L191 Panaque sp. L191 (Grønn Panaque)
 
L192 Hypostomus sp. L192
 
L193 Acanthicus sp. L193
L194 Lasiancistrus tentaculatus
L195 Squaliforma villarsi
L196 Pterygoplichthys gibbiceps (Gibbiceps)
 
L197 Ancistrini sp. L197
 
L198 Ancistrini sp. L198
L199 Hypancistrus furunculus
L200 Hemiancistrus subviridis
L201 Hypancistrus sp. L201 (L201)
L202 Peckoltia lineola
L203 Panaque sp. L203
L204 Panaqolus albivermis
L205 Peckoltia sp. L205
L206 Panaqolus sp. L206
L207 Peckoltia lujani
 
L208 Ancistrini sp. L208
L209 Peckoltia sp. L209
 
L210 Ancistrini sp. L210
L211 Peckoltia sp. L211
L212 Hopliancistrus tricornis
L213 Ancistrus sp. L213
 
L214 Peckoltia sp. L214
L215 Peckoltia snethlageae
 
L216 Dekeyseria scaphirhyncha
 
L217 Lithoxus sp. L217
 
L218 Peckoltia sp. L218
 
L219 Baryancistrus sp. L219
 
L220 Pseudancistrus sp. L220
 
L221 Guyancistrus sp. L221
 
L222 Hypostomus sp. L222
 
L223 Guyancistrus sp. L223
L224 Hypostomus sp. L224
L225 Dolichancistrus sp. L225
L226 Panaqolus changae
L227 Hypostomus sp. L227
 
L228 Lasiancistrus sp. L228
L229 Hypostomus sp. L229
 
L230 Peckoltia sp. L230
L231 Hypostomus sp. L231
L232 Peckoltichthys ucayalensis
L233 Hypostomus sp. L233
L234 Megalancistrus parananus
L235 Pseudolithoxus anthrax
L236 Hypancistrus sp. L236
 
L237 Ancistrus sp. L237
L238 Delturus sp. L238
L239 Baryancistrus beggini (Blå Panaque)
L240 Leporacanthicus cf. galaxias
L241 Leporacanthicus cf. galaxias
 
L242 Hypostomus rhantos
L243 Peckoltia sp. L243
L244 Pseudolithoxus dumus
 
L245 Hypostomus sp. L245
L246 Hypostomus sp. L246
 
L247 Peckoltia sp. L218
 
L248 Baryancistrus sp. L115
L249 Ancistrus sp. L071
L250 Hypancistrus sp. L250
 
L251 Pseudancistrus sp. L251
 
L252 Ancistrini sp. L252
 
L253 Scobinanscistrus sp. L253
L254 Spectracanthicus sp. L254
L255 Ancistrus sp. L255
 
L256 Lithoxus sp. L256
L257 Pseudolithoxus tigris
 
L258 Parancistrus sp. L258
L259 Pseudancistrus sp. L259
L260 Hypancistrus sp. L260
 
L261 Ancistrini sp. L261
L262 Hypancistrus sp. L262
L263 Leporacanthicus sp. L263
L264 Leporacanthicus joselimai (Sultan pleco)
L265 Peckoltia sp. L265
L266 Hypostomus sp. L231
 
L267 Ancistrus sp. L267
 
L268 Ancistrini sp. L268
L269 Ancistrini sp. L269
L270 Hypancistrus sp. L270
L271 Panaqolus sp. L271
 
L272 Panaqolus sp. L272
L273 Pseudacanthicus sp. L273
 
L274 Baryancistrus sp. L274
 
L275 Pseudacanthicus sp. L275
L276 Chaetostoma sp. L276
 
L277 Chaetostoma sp. L277
L278 Peckoltia sp. L278
 
L279 Ancistrus sp. L279
L280 Micracanthicus vandragti
 
L281 Hypostomus latifrons
L282 Pseudacanthicus sp. L282
 
L283 Pseudacanthicus sp. L283
 
L284 Hypostomus sp. L284
 
L285 Hypostomus sp. L285
L286 Hypostomus sp. L286
 
L287 Hypancistrus sp. L287
 
L288 Peckoltia sp. L288
 
L289 Ancistrus sp. L289
 
L290 Squaliforma horrida
 
L291 Squaliforma horrida
 
L292 Ancistrus sp. L292
 
L293 Ancistrus sp. L293
 
L294 Leporacanthicus sp. L294
L295 Peckoltia sp. L211
 
L296 Panaqolus sp. L296
 
L297 Hypancistrus sp. L297
 
L298 Hypostomus sp. L298
 
L299 Pseudacanthicus sp. L299
L300 Parancistrus nudiventris
L301 Peckoltia sabaji
L302 Lasiancistrus sp. L302
 
L303 Hypostomus sp. L303
 
L304 Ancistrus sp. L304
L305 Peckoltia braueri
L306 Panaqolus sp. L306
L307 Hypancistrus sp. L270
 
L308 Hypostomus sp. L308
L309 Ancistrus sp. L309
L310 Hypostomus cochliodon
 
L311 Hypostomus sp. L311
L312 Lasiancistrus caucanus
 
L313 Pterygoplichthys sp. L313
L314 Leporacanthicus sp. L314
L315 Spectracanthicus sp. L315
L316 Hypancistrus sp. L316
 
L317 Guyanancistrus sp. L317
 
L318 Hypancistrus sp. L318
 
L319 Baryancistrus sp. L319
L320 Pseudacanthicus sp. L320
L321 Pseudancistrus sp. L259
L322 Lasiancistrus sp. L322
 
L323 Baryancistrus sp. L323
 
L324 Baryancistrus sp. L324
L325 Ancistrus sp. L325
L326 Leporacanthicus sp. L326
 
L327 Ancistrus sp. L327
 
L328 Pseudolithoxus sp. L328
L329 Panaqolus sp. L329
L330 Panaque sp. L330 (Vannmelonpleco)
 
L331 Hypostomus sp. L331
 
L332 Parancistrus sp. L332
L333 Hypancistrus sp. L333
 
L334 Chaetostoma sp. L334
 
L335 Chaetostoma sp. L335
 
L336 Chaetostoma sp. L336
L337 Lasiancistrus sp. L337
L338 Ancistrus sp. L338
 
L339
L-339 Hypancistrus lunaorum
L340 Hypancistrus sp. L340
 
L341 Panaqolus sp. L341
 
L342 Hypostomus sp. L342
 
L343 Pseudacanthicus sp. L343
 
L344 Ancistrus sp. L344
 
L345 Hypancistrus sp. L345
 
L346 Hypostomus sp. L346
 
L347 Pterygoplichthys sp. L347
 
L348 Chaetostoma sp. L348
 
L349 Ancistrus sp. L349
L350 Ancistrini sp. L350
L351 Panaqolus sp. L351
 
L352 Ancistrus sp. L352
 
L353 Oligancistrus sp. L353
L354 Oligancistrus sp. L354
 
L355 Ancistrus sp. L355
 
L356 Hypostomus sp. L356
 
L357 Ancistrus sp. L357
 
L358 Peckoltia sp. L358
 
L359 Ancistrus sp. L359
L360 Hypostomus sp. L360
L361 Hopliancistrus sp. L361
 
L362 Scobiancistrus sp. L362
 
L363 Oligancistrus sp. L363
 
L364 Baryancistrus sp. L364
 
L365 Lasiancistrus sp. L365
 
L366 Hypostomus sp. L366
 
L367 Hypostomus sp. L367
L368 Scobiancistrus sp. L368
 
L369 Ancistrus sp. L369
L370 Ancistrus sp. L370
 
L371 Ancistrus sp. L371
 
L372 Ancistrus sp. L372
 
L373 Oligancistrus sp. L373
 
L374 Panaqolus sp. L374
L375 Pseudacanthicus spinosus
 
L376 Hypostominae sp. L376
L377 Peckoltia sp. L377
 
L378 Ancistrus sp. L378
 
L379 Hypostomus sp. L379
L380 Pseudacanthicus sp. L380
 
L381 Hypostomus sp. L381
 
L382 Peckoltia sp. L382
 
L383 Pseudacanthicus sp. L383
 
L384 Baryancistrus sp. L384
 
L385 Pseudolithoxus sp. L385
 
L386 Lasiancistrus sp. L386
L387 Ancistomus sp. L387
 
L388 Hypostomus sp. L388
 
L389 Hypostomus sp. L389
 
L390 Hypostomus sp. L390
 
L391 Oligancistrus sp. L391
 
L392 Ancistrus sp. L392
L393 Ancistrus sp. L393
 
L394 Hypostomus sp. L394
 
L395 Panaqolus sp. L395
 
L396 Ancistrus sp. L396
L397 Panaqolus sp. L397
L398 Panaqolus sp. L398
L399 Hypancistrus sp. L399
L400 Hypancistrus sp. L400
L401 Hypancistrus sp. L401
 
L402 Chaetostoma sp. L402
 
L403 Panaqolus sp. L403
L404 Hypancistrus sp. L404
 
L405 Peckoltia sp. L405
 
L406 Pseudacanthicus sp.
 
L407 Acanthicus sp.
 
L408 Chaetostoma sp.
 
L409 Chaetostoma sp.
 
L410 Hypancistrus sp.
L411 Hypancistrus sp. 'Monte Dourado' (L411)
 
L412 Chaetostoma sp. L412
 
L413 Chaetostoma sp. L413
 
L414 Chaetostoma sp. L414
 
L415 Chaetostoma sp. L415
 
L416 Chaetostoma sp. L416
 
L417 Oligancistrus sp.
L418 Panaque sp. L418 (Shamper)
 
L419 Hypostomus sp.
 
L420 Pseudacanthicus sp.
 
L421 Ancistrus sp. L421
 
L422 Hopliancistrus sp.
 
L423 Ancistrus sp. L423
 
L424 Hemiancistrus sp.
 
L425 Panaqolus sp.
 
L426 Panaqolus sp.
L450 Hypancistrus sp. L450
L452 Pseudacanthicus sp. ´L452´
L453 Panaque sp. ´L453´
L457 Chaetostoma sp. L457
 
L600
LDA01 Panaqolus sp. L169
LDA02 Peckoltia sabaji
LDA04 Parancistrus nudiventris
 
LDA046
LDA05 Hypancistrus sp. L136
LDA06 Hypancistrus sp. L136
 
LDA07
 
LDA08 Ancistrus sp. L378
LDA09 Hypostomus sp. L233
 
LDA10 Hypostomus mutucae
 
LDA11 Hypostominae sp. LDA11
 
LDA12 Hypostomus nigromaculatus
 
LDA13 Hypoptopoma cf. guentheri
LDA14 Oligancistrus sp. L086
LDA15 Hopliancistrus sp. L171
LDA16 Ancistrus sp. LDA16
 
LDA17 Hemipsilichthys bahianus
LDA18 Peckoltia sp. L377
LDA19 Hypancistrus sp. L340
LDA23 Otocinclus vittatus (Otto)
 
LDA24 Hypostomus sp. LDA24
LDA25 Parotocinclus jumbo (Pitbullpleco)
LDA26 Panaqolus sp. L206
LDA28 Panaqolus sp. L329
 
LDA29 Panaque sp. LDA29
LDA30 Peckoltichthys ucayalensis
LDA31 Panaqolus albomaculatus
LDA32 Pseudancistrus sp. L259
LDA33 Baryancistrus sp. L142
LDA34 Neoplecostomus microps
 
LDA35 Hypostomus auroguttatus
 
LDA37 Hypostomus sp. LDA37
LDA38 Hypostomus plecostomoides
LDA40 Delturus sp. L238
 
LDA41 Chaetostoma sp. LDA41
LDA42 Hypostomus plecostomoides
 
LDA43 Guyanancistrus cf. brevispinis
 
LDA44 Ancistrus sp. LDA44
 
LDA45 Ancistrus sp. L349
 
LDA46 Parancistrus sp. LDA046
 
LDA47 Oligancistrus sp. LDA47
 
LDA48 Oligancistrus sp. LDA48
 
LDA49 Lasiancistrus sp, LDA49
 
LDA50 Hypostomus sp. LDA50
LDA51 Hypostomus cochliodon
 
LDA52 Rineloricaria sp. LDA52
LDA53 Ancistrus pirareta
 
LDA54 Hypostomus sp. LDA54
 
LDA55 Hypostomus sp. LDA55
LDA56 Leporacanthicus sp. L314
LDA57 Peckoltia lineola
 
LDA58 Ancistrus sp. L279
 
LDA59 Lasiancistrus sp. LDA59
LDA60 Baryancistrus sp. L177
 
LDA61 Peckoltia sp. L140
 
LDA62 Peckoltia sp. L140
LDA63 Panaque sp. cf. nigrolineatus (Royal Pleco)
LDA64 Panaqolus sp. L306
LDA65 Panaque sp. L203
 
LDA66 Lithoxus sp. LDA66
 
LDA67 Panaqolus sp. aff. maccus
 
LDA68 Panaqolus sp. LDA68
 
LDA70 Ancistrini sp. LDA70
LDA71 Lasiancistrus caucanus
LDA72 Ancistrus sp. LDA72 (Hjortegevirancistrus)
LDA73 Pseudacanthicus leopardus (Leopardpleco)
LDA74 Ancistrus macrophthalmus
 
LDA75 Ancistrus sp. L100
LDA76 Hypancistrus sp. L270
LDA77 Panaque sp. cf. nigrolineatus (Royal Pleco)
LDA78 Peckoltia sp. L205
LDA79 Peckoltia lineola
 
LDA80 Hypostomus sp. LDA80
 
LDA81 Peckoltia sp. LDA81
 
LDA82 Baryancistrus sp. LDA82
 
LDA83 Hypostomus sp. LDA83
LDA84 Peckoltia sp. L265
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap