Oppdrett av L144

Høsten 2004 kjøpte jeg et nesten kjønnsmodent par Ancistrus L-144 på str 6-7 cm. Ingen av disse hadde lagt egg før.

Female
Male

De ble plassert i selskapsakvariet på 350 liter sammen med 6 VF Pt Altum og 6 Corydoras duplicareus. Det var kun et utvendig filter de første 2 månedene. Det tok dem 7-8 uker fra de ble introdusert til første egglegging var et faktum.

Første lek
Det var ikke noe annet enn et kaldtvannsskifte med tilnærmet lik hardheten som skulle til for å få disse to til å sette i gang, og eggleggingen ble gjort i en selvlagd skiferhule.

Ble først oppmerksom på yngelen, etter at plommesekken var brukt opp og de søkte mot utgangen av hulen. Hannen ville ikke slippe disse ut, noen klarte å rømme og er siden ikke sett.

På et tidspunkt så jeg med egne øyne at hannen skjøv en tetra tabimin tablett inn i hulen, sett i ettertid var dette trolig for å gi det til yngelen. På samme tidspunkt var et salg at de 6 Pt Altumene nært forestående, et ønske om å få frem L-144 yngelen bidro til dette.

De 6 Pt. altumene ble solgt en ettermiddag i des 2004, og dagen etter når lyset kom på så jeg at karet var fullt av yngel på leting etter mat. De var ca 4 uker gamle, og de var mange. Under normale forhold skulle yngelen vært ute og lett etter mat selv for lenge siden, men nærværet av altumene gjorde at hannen holdt alle inni hulen til han anså det som trygt. La merke til at hannen lot ungene komme litt lengre ut etter at lyset var slukket. En nærliggende konklusjon av dette er at hannen har et godt bevart farsinnstinkt og kan vurdere faren før yngel slippes ut.

Av all yngel fra første kull overlevde kun 8 stk i 350 literen. Uvisst hvor mange det var i begynnelsen. Hovedårsaken til det store tapet var mangel på mat.

Vannverdiene i 350-literen:
Ph: 6,5-6,8
Temp:  27,5
Kh: 4-5
Gh: 6-7
Nitritt:0
Nitrat: 0

Utvendig filter 1200L/T og sirk pumpe på 2000 L/t på halv maskin.( maks 9,14 ggr. Volum)

Kull nr 2 ble også lagt og klekket i 350 litern, men i en Gribb hule, som ble lagt oppi 2 dager før eggene ble oppdaget. Nå var hele kullet ute og søkte etter mat selv 7-11 dager etter klekkingen, men kull nr 2 bare forsvant etterhvert i 350 literen. Dette kan ha en sammenheng med at de fikk etter hvert vanskeligheter med å finne mat i det store karet.Oppdrett i 45-liter
Kull nr 3 og 4 blir oppfostret i en 45 liter med målene 60x30x25 med 2x15watt T8 rør. 12-14 timers belysning daglig for å fremme alger, som de så gjerne spiser. De er utelukkende foret opp på knust tetra tabimin og Sera vipachips, og det de finner av alger i karet. Har kun mistet 1 stk av første kullet etter at de ble flyttet til 45 literen. 45 literen består i dag av 65+ yngel, som skal flyttes når jeg har fått de over den verste kneika.

Vannverdiene i 45-literen:
Ph: 7,1
Temp: 25,5
Kh: 5
GH: 3
No2:0
No3:0

1 stk aquaball 2212 med 650L/t og 1 stk aquaball 2208 med 480L/t (25 ggr volum)

1 stk aquaball 2212 med 650L/t og 1 stk aquaball 2208 med 480L/t (25 ggr volum)

Bildet viser 3 av 7 fra det første kullet. Ved 2.5 mnd er disse ca 1,8 cm lange.

Bildet viser 3 av 7 fra det første kullet. Ved 2.5 mnd er disse ca 1,8 cm lange

Oppdrett i 160-liter
Tredje kullet ble lagt i en 160 liter, dagen etter at en gribb hule ble lagt i.
Straks etter at hulen var lagt oppi, ble den behørig inspisert av hannen, som fløy inn og ut som en villmann. Hunnen sirkulerte rundt uten å bli jagd bort, tydelig interessert.
Dagen etter fikk jeg bekreftelse på mine mistanker. Helt innerst lå hannen og viftet febrilsk over en stor klase egg.

Hannen ligger på eggene i 4-5 dager, da klekker eggene, og yngelen tar til seg næring via plommesekken i tilsvarende mange dager. På 3-4 dagen kunne hannen sees mer og mer utenfor hulen, han beveger seg også lengre og lengre i fra hulen.

Jeg valgte å fjerne ungene 1-2 dager etter at plommesekken var fortært, grunnen til dette er at overlevelsesprosenten viser seg å være betraktelig større ved å la de gå alene i 45 literen fremfor sammen med foreldrene i 160 literen. Dette er basert på egen erfaring. Etter mange forsøk på å telle hvor mange det var kom jeg til over 40 hver gang.

Vannverdiene i 160-literen:
Ph: 7,2
Temp: 29
Kh: 5
Gh: 3
No2: 0
No3: 0

Utvendig filter 700L/t + innvendig filter på 1200L/t ( ca 12 ggr volum)

Hannen blir noe fra seg når jeg har fjernet ungene fra hulen, han søker da til bak varmekolben, et par dager tydeligvis nervøs for bevegelser foran karet.
Fjerde kullet besto av 25 stk + de 3 som ble kastet ut av hannen rett etter klekking,2 av disse døde i fødeboks av sopp, en overlevde.

Avvik
Jeg vet selv bare om kun en oppdretter som har opplevd samme fenomen som meg. I det 1. eller 2. kullet har det blitt født ett yngel som har en sort/brun flekk på siden. Etter å ha forhørt meg i andre forum i utlandet så kom det bekreftelse på at dette også har hendt andre. Hos meg hendte dette med en fra det første kullet. Bildet under er av den aktuelle.Man har ennå ikke hatt muligheten til å drette 2 stk med denne "defekten" for å se om dette videreføres på noen måte. Mange ser på denne flekken som L-144 sin opprinnelses farge.

Etter å ha fått 4 kull siden innkjøp høsten 2004 frem til midten av Februar 2005, kan det sies at denne arten er enkel å drette. Hos meg la den kull 2. nøyaktig 4 uker etter kull 1. ble lagt, samme tidsaspektet gjentok seg mellom kull 3 og 4.

Knut Kjesbu - 11.06.2007
Tilfeldig bekjentskap
© Rolf H Dahl 2012
Reklame for plussmedlemskap