Blitzabeth sine oppdrett

4 oppdrett i 2007

Denne arten yngler lett og det går av seg selv baare man har hanner og hunner sammen. Lar de føde i fødekasser eller fanger opp yngel som har blitt født direkte i karet.Setter yngelen i oppdrettskaret og forer de opp der. Der går det nå rundt 20 1 mnd gamle yngel som er et og samme kull. Les mer
Meget produktiv ciklideart som yngler bare de har litt vann;P
Kokosnøtt hule,to sebraer på 4-5 cm. Leken er igang. Les mer
Disse yngler lett og legger eggene på flate områder.Har hatt egg på både skiferstein og blader.
Har nå et par som går alene i en 200 l med rundt 100 1 mnd gamle yngel.
Hoa og hannen pleier avkommene sine og passer på at andre ikke nærmer seg. Meget agressive under lek og yngelpleie,derfor anbefaler jeg at de får gå i et kar for seg selv. Les mer
105 l akvarie med et par oppi. Kokosnøtthule og 26 grader i vannet.Resten greide de selv;) Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Leif E. Johansen