Brukers oppdrett av Xiphophorus maculatus (Platy) i 2007

Denne arten yngler lett og det går av seg selv baare man har hanner og hunner sammen. Lar de føde i fødekasser eller fanger opp yngel som har blitt født direkte i karet.Setter yngelen i oppdrettskaret og forer de opp der. Der går det nå rundt 20 1 mnd gamle yngel som er et og samme kull. (14.09.2007)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Liz Helen
Reklame for plussmedlemskap