Oppdrett av Xiphophorus maculatus (Platy)


Formerer seg lett i de fleste akvarier.
Platyer føder levende unger, og pga. det er overlevelses sjansen til ungene stor.

Etter 24 - 30 dager graviditet, føder platyen ca. 20 - 60 unger.

Yngelen kan fóres med flakfór knust til støv, Artemia og spesiallaget mat til yngel.
Yngelen vokser raskere, hvis du gir næringsrik mat som Artemia.

587 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2021

Vis oppdrett pr år:

2 oppdrett i 2021

Inger Helen Børset: Har en hann og to hunner sammen og de føder stadig vekk. Les mer
ottarev: Platyer yngler lett hele tiden, men erfaringen er at hunnene blir slitne og det ender med at det er flest hanner som overlever i lengden. Og da frister det ikke å sette noen få nye hunner i karet, da vi vet de blir jaget. Så etter hvert oppleves det bedre å fylle på med andre arter i karet. Les mer