Didrik T. Hurum sine oppdrett

1 oppdrett i 2013

1par Geophagus brachybranchus, i 240l, leker stadigvekk, legger egg på en keramikkhule, yngel vokser opp i en 50l med god filtrering og blir flyttet over i 240 når størrelsen er stor nok.
yngel fra første kull er nå på 7cm. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen