Geophagus brachybranchus


© Frode Storheim
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Geophagus brachybranchus (Kullander & Nijssen, 1989)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Navnet kommer av brachys(Gr.)= kort og branchia(Gr.) = gjeller, refererer til de korte gjellefilamentene.

Arten finnes i Corantijn og Nikerie River i Surinam. Arten finnes trolig også hele veien vestover mot området rundt Essequibo i Guyana.
Weidner hevder også at arten sannsynligvis finnes i Rio Caroni i Venezuela, om enn i en annen geografisk variant.

Arten blir ganske stor. Hannene kan bli 25 cm, hunnene 2-4 cm mindre.
Bortsett fra de korte gjellefilamentene er det flere kjennetegn på denne arten.
Eksemplarer på over 7 cm har en sort stripe nederst på gjellelokket som alltid er synlig hos voksne fisk.
Arten har 8 mørke og loddrette striper på siden av kroppen.
Det er ingen forskjell på kroppsformen mellom G. brachybranchus og de mer kjente artene G. altifrons og G. surinamensis.Informasjon som gjelder alle arter i genus Geophagus
Geophagus er en slekt cikllider som hører til jordspiserne. Det betyr at de spiser ved å ta en munnfull bunnsubstrat og filtrere alt spiselig gjennom gjellene. Geophagus slekten deles opp i tre grupper/komplekser som alle har samme slektsnavn. Dette er: 1)Geophagus altifrons/surinamensis gruppen 2)Geophagus brasiliensis gruppen (Pearlscaled eartheaters) 3)Geophagus steindachneri gruppen (Humphead eartheaters) Geophagus brasiliensis gruppen trenger ikke fint bunnsubstrat i motsetningen til de to andre gruppene.
Maks. størrelse 25 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannene blir større enn hunnene, som i tillegg gjerne har rundere spisser på de uparede finnene. Hunnene er gjerne rundere over buken enn hannene, når størrelsen er over 15 cm.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Arten er lett å holde og spiser det meste som blir tilbudt. Arten blir ganske stor og bør derfor ikke holdes i akvarier under 500 liter. Dette er også viktig da arten bør holdes som en liten gruppe og ikke som enkeltindivider eller par. Akvariet innredes med fin sand, steiner og røtter.
Oppdrett Vannets hardhet bør ikke overstige en dGH på 10 hvis leken skal bli vellykket. Likeledes bør også pH ligge godt under 7. Arten er ikke forplantningsdyktig før ved 2 års alder. Ar... Les mer
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 500 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 240)
Temperatur 26° C - 30° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 3
Sist endret 18.04.09 kl 16:12 av Vidar Alfei
240 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Ole Petter Bjørling
Reklame for plussmedlemskap