Martin Rannelid Wonde sine oppdrett

21 oppdrett i 2012

Har en hobbylokal i Stockholm ca 50 akvarium med bare Malawi. Satser fremst pa VF og urvalsuppdrett, dvs att prove att forbedre farg og form. Les mer
Enkel mbuna att odla, har bade uppdrett pa ob/ob/ mc og rod/bla samt rod/rosa. Aven Leiv demasons version av ob estherae som skiljer seg fra den sa kallade korallzebran enligt mitt tycke til det bedre. Les mer
Kor pa 2 grupper av Pombo rocks ena med VF hane og andre odlat fr 2 uppdrett totalt ca 50 djur.
Demasoni er enkel om man tenker som man haller dem som tanganyikasjoens troffar, dvs storre grupper, enkel och gron mat och bra cirkulation og regelbundna vattenbyten. Les mer
Kor pa VF och F1 storre grupper. Okomplicerad mbuna dar jag lagger fokus pa korrekt bandning och god gul ferg pa hunerna Les mer
Har VF djur fr Nkhata bay aven OB huner som jag gladeligen fikk tag i efter att ha sokt lenge efter dem ( +10 ar ) som VF :) Les mer
En fin liten elak mbuna har satset pa rena kalra distinkta fargkontraster rott mot blatt, bilden ovan gor ikke rett till hvordan en red top ndumbi ska se ut... Les mer
Har ikke membe deep men VF msobo fra magunga reef 2 +8. Kjempe fin mbuna. Okomplicerad men veldigt matglad, far fa ungar men i gengeld stora vid spott. Les mer
har fr Boadzulu VF, med veldigt mye rott lengs med sidan i kontrast til fin bla ferg.
En enkel haplis att ha med det meste savel som tuffe mbunas som andre haplisar som ikke er for veke. Dock syns jag att minimum akvarie for att hinderin ska komma till sin fulla rett er + 450 liter gerne 540 og mer... Les mer
Fra Tanzania 1+ 2 VF stor men fin haplis. otroligt matglad. Les mer
Protomelas Steweni taiwan reef VF 2+3.
Fantastiskt fin, og roelig haplis for den ska ma best ma den ga med inte alltfor tufft sellskap. Les mer
Har 3 stora grupper av mye fine Firefish. En tuff auloncara som gor seg med de mesta aven bland aktive mbunas. Les mer
Snarlik fire fishen men andock olik derfor har jag en mindre grupp fr bra stam 2+4 Les mer
Inte orange men har Stuartgranti VF fra sanga som er en bla med rott pa sidan fergad aulonocara. Valdigt snarlik mdokan och inte fanget langt derifra.

Forsta kull i Sverige :) Les mer
Ikke samme fisk som pa bilden ovan...Metriaclima sp Dolphin Manda. Aven kend som giant demasoni. Underbar fisk, der hona og hane er intensivt fergade blatt og svart.
har 7 VF djur 3+4 och har fatt kull pa dem nyligen forst i Sverige med denna art att fa uppdrett pa.
Arten er otroligt sjelden i sjoen sa haper att vi ska kunna fa avkomme efter samtliga ex och kombinationer for att fa upp en god akvariestam.
Roelig fantastiskt fin och robust zebra Les mer
har 2 store grupper med urvalsupdrett samt F1 djur. Les mer
Har urvalsupdretted rod hongi samt egen odlad hongi spec som blir kvit mot rott velidgt speciell og unik.
trevlig aktiv och lite dominant mbuna Les mer
VF 2+4. Glad och enkel labidochromis som om man finner fina ex ar ett kempetillskott till de mesta malawiburkarna Les mer
Labidochromis caeruleus Nkhali mener jag... 4+12 VF djur kempe snill som golden og pen labidochromis. Les mer
En trevlig liten klassiker 1+4 VF samt ca 8 st andre djur Les mer
Har eget urvalsupdrett pa Mpanga red (aka chilumba nkonlongwe) samt ob/ mc/o thumbi west.
Underbar fisk, en personlig favorit speciellt mpangan som er eldrod och alltid full fart pa.
Framgansmater;
Dock en fisk som man bor tenke pa nagre ting for framgang:
Mata enkelt og gront, alltid ha storre grupper plus 10 minimum och bra er 6 haner+ 4 huner sa att hanerna kan koncentrera seg pa varann men andock inte sla ihjel varandra i revir dispyter. Har man flera hanner fargar samtliga ut och det blir mindre allvarliga konflikter, mindre stress.
Viktigt og er regelbundna vattebyten, bra vattenkvalite helt inte for mye klorin i vattnet, om sa, gor hellre flera mindre vatten byten tex varje uke en ett kempestort en ggr i manaden.
Gor man som ovan har man en otroligt alert och pen nagot udda malawi som lyser upp och sticker ut i nesten vilken malawiburk som helst.
Foljer man dessa ganske enkla regler blir det null problem, om man gor annerledes sa riskerar man andre resultat.
har drivit med trewavasae i + 20 ar och kommer alltid att ha dem i sa mange varianter som mueligt. Les mer
Updrett av afra jalo samt afra edwardi cobue fra mozambique.
bade outstanding i ferger samt i karaktar. Sma robusta och alerta okomplicerade mbunas.
Bade VF og egenupdrett avelsgrupper.

Aven VF 3+9 av Cynotilapia chinyankwazi, valdigt sjelden art med otroligt klassisk zebra tegning underbar fisk. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap