Brukers oppdrett av Pseudotropheus perspicax i 2012

User image En fin liten elak mbuna har satset pa rena kalra distinkta fargkontraster rott mot blatt, bilden ovan gor ikke rett till hvordan en red top ndumbi ska se ut... (26.08.2012)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Klaus Steinhaus
Reklame for plussmedlemskap