Brukers oppdrett av Xiphophorus hellerii (Sverddrager) i 2013

Ganske enkel fisk å få til oppdrett på. Har tre hunner per hann. Når hunnen er fødeklar flyttes hun over i et mindre kar, hvor hun føder og så flyttes tilbake til hovedkaret. Yngelen blir i det mindre karet til den er stor nok til å komme ut i hovedkaret. (14.08.2013)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Janne Ekström