Oppdrett av Xiphophorus hellerii (Sverddrager)


Formerer seg lett i de fleste akvarier.
Sverddrager føder levende unger, og pga. det er overlevelses sjansen til ungene stor.

Etter 24 - 30 dager graviditet, føder Sverddragen ca. 20 - 60 unger.

Yngelen kan fóres med flakfór knust til støv, Artemia og spesiallaget mat til yngel.
Yngelen vokser raskere, hvis du gir næringsrik mat som Artemia.

427 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2021

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2021

Inger Helen Børset: Har en hann og fire hunner i er selskapsakvarium. De yngler stadig vekk. Les mer