Oppdrett av Caridina cf. gracilirostris (Rødnesereke)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.