Caridina mariae ´tiger black´ (Svart tigerreke)


© Kai A. Quante
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Andre navn
  • Cardigan cf. cantonensis ´tiger black´
Engelsk:
  • Tiger Black Shrimp
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Caridina mariae ´tiger black´ (Yu, 1938)
Orden/Familie Orden: Wikipedia
Svart tigerreke er en fargemutasjon av dvergtigerreke. Reken er for det meste svart og har varierende lysere vertikale striper.

Akvariet bør innredes med planter, mose, torv og eikeblader. De bør holdes i flokk og kun sammen med små fredelige fisk. Denne arten tilhører familien av "Dvergreker" og disse er flokkdyr som ikke trives aleine. Det anbefales en flokk på minst 10 reker.

Formeringen er spesialisert og de slipper omtrent 50 ferdig utviklede rekeyngel etter 4 ukers drektighet. Under gode betingelser vil man få kull hver 6 uke.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Caridina
Caridina er en stor gruppe med sine 120 arter. Noen av disse artene er svært karakteristiske, mens andre er svært vanskelige for lekfolk å artsbestemme. Det finnes to moduser av formering hos Caridina. C. japonica og C. serratirostris formerer seg på den primitive måten med et enormt antall små larver som lever et planktonisk liv i havet de første ukene. Å drette reker med denne primitive formeringsmodusen har vist seg å være svært krevende i akvarium. Det har dog lykkes med C. japonica av amatører. C. serrata og endel andre små Caridina praktiserer den spesialiserte formeringsmodusen. Hunnene bærer 20-30 egg i 28-33 dager. De er da fullt utviklede reker uten spesielle behov for salt eller planktonisk føde. Akvariet for Caridina artene trenger ikke være større enn 10liter. Det er viktig at det ikke finnes filterinnsug som rekene kan forsvinne inn i. Bunnfilter eller diverse svampfilter er derfor ideellt. Caridina artene bør holdes i kolonier på flere individer. Da blir de mindre sky. I matveien er de svært enkle. De lever av alger og rester etter alle typer fiskemat. De spiser til tider også det fiskene allerede har fordøyd og bidrar dermed til hygieniske forhold i akvariet. I et artsakvarium for reker bør det være kraftig belysning for økt algevekst. På grunn av sin lille størrelse kan Caridina lett bli offer for glupske fisk, men det er overraskende å se hvor flinke de er til å unnvike farer.
Maks. størrelse 3.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Kjønnsforskjell Hunnen blir 35mm og er kraftigere enn hannen som blir 25mm
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Grønnalger, flakfór, spirulinaflak, kaninpellets, filtermulm, planterester
Oppdrett
Minimum størrelse liter på akvariet 15 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 86)
Temperatur
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7
Hardhetsgrad på vann (GH) 8 - 8
Sist endret 25.02.15 kl 09:52 av Admin
86 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne dyret
Caridina mariae ´tiger black´ (Svart tigerreke) er den 45. mest populære dyret i norske akvarier

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av dette dyret

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om dyret)

Andre har dyret sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Luis Novella
Reklame for plussmedlemskap