Følgende arter er registrert i samme akvarium som Neocaridina davidi ´Yellow´ (Gul reke)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Neocaridina davidi ´Yellow´ (Gul reke) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Annonser med denne dyret
Tilfeldig bekjentskap
© Haakon Haagensen
Reklame for plussmedlemskap