Oppdrett av Apistogramma hongsloi (Rød dvergciklide)


Apistogramma hongsloi er grotteleker.

22 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.