Oppdrett av Apistogramma hongsloi (Rød dvergciklide)


Apistogramma hongsloi er grotteleker.

22 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

Viggo Gausvik: 27.03.2015 Les mer