Oppdrett av Nannostomus trifasciatus (Stor smykketetra)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2011 og 2011

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2011

ohr: har lekt i apisto karet et par yngel har overlevd til voksen alder. Les mer