Oppdrett av Polypterus senegalus senegalus (Senegal-bikir)


Hannen jager hunnen rundt i flere timer før hun gyter eggene i planter som gir god skjul for eggene.

Ynglen bør separeres hver for seg, for å unngå at de spiser hverandre.
Arten har ingen yngelpleie.

  Kommentarer
Ingen kommentarer.