Følgende arter er registrert i samme akvarium som Polypterus senegalus senegalus (Senegal-bikir)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Polypterus senegalus senegalus (Senegal-bikir) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Andreas Bjørvik
Reklame for plussmedlemskap