Følgende arter er registrert i samme akvarium som Baryancistrus sp. L081

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Baryancistrus sp. L081 er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Lennart Axelsson
Reklame for plussmedlemskap