Oppdrett av Hypancistrus sp. L136


Lengre periode med lite sirkulasjon og minimalt med mat og vannbytte, lyset kan gjerne være av i denne tiden. Start så daglige vannbytter med nærmest kaldt vann. Øk sirkulasjon og 02 tilførsel betraktelig. Når de første har startet vil de leke jevnlig.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2012

Vis oppdrett pr år:
2012 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.