Følgende arter er registrert i samme akvarium som Hyphessobrycon eques (Serpatetra, Rød serpa, Blodtetra)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Hyphessobrycon eques (Serpatetra, Rød serpa, Blodtetra) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Ingunn Johnsen