Oppdrett av Geophagus brachybranchus


Vannets hardhet bør ikke overstige en dGH på 10 hvis leken skal bli vellykket. Likeledes bør også pH ligge godt under 7.
Arten er ikke forplantningsdyktig før ved 2 års alder.
Arten er en larvofil munnruger som kan legge opp til 250 egg.
Eggene klekker etter 48 timer og begge foreldrene bærer yngelen i munnen. I perioder blir yngelen plassert i groper i sanden som foreldrene graver.

3 oppdrett av denne arten registrert mellom 2013 og 2014

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2014

Hektapåfisk: Har ett par som konstant går med yngel. Yngler ca. på nytt hver 2.mnd. Les mer
Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap