Corydoras sp. C123


© Karen Hansen
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Andre navn
Engelsk:
  • Corydoras Yellow cat
Latinsk navn Corydoras sp. C123
Orden/Familie Orden: Siluriformes (Maller)
Callichthyidae (Pansermaller) Wikipedia
Kjent i handelen som Corydoras sp. 'Yellow cat' pga de karakteristiske gule finnene.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Corydoras
Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene. Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale. Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras! Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen. Corydoras-slekten inneholder rundt 180 vitenskaplig beskrevne arter med navn, et tall som stadig øker, og i tillegg kommer C-og CW-numrene (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange. Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.
Maks. størrelse 4.5 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunnen blir mye større enn hannen blir, både i lengde og tykkelse. Hannen får et klarere/tydeligere mønster på kroppen og i ryggfinnen enn hva hunnfisken får. Og ryggfinnen vil bli høyere i forhold til hannens kroppsstørrelse.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Altetende. Frossen- og levendefór, tablettfór.
Oppdrett Leker som annen Cory. Legger ca 200 egg "rotete" i karet. Små klaser med egg over alt. Høyt som lavt i karet.
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 205)
Temperatur 22° C - 25° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.2
Hardhetsgrad på vann (GH) 1 - 12
Sist endret 10.08.16 kl 20:33 av Jørn Henning Flåten
205 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Lars Jamne
Reklame for plussmedlemskap