Oppdrett av Placidochromis sp ´Jalo´


Hannen bygger et "rede" i sanden. Der foregår leken. Hunnen går med egg / yngel i munnen i inntil tre uker. Yngel bør få gå i eget kar for ikke å bli spist opp av større fisk. De kan få samme malawifòr som de voksne (men finknust).
Yngel kan være mer tander enn andre malawiciklider (angående vannverdier).

3 oppdrett av denne arten registrert mellom 2011 og 2013

Vis oppdrett pr år:
2013 2012 2011
  Kommentarer
Ingen kommentarer.