Følgende arter er registrert i samme akvarium som Placidochromis sp ´Jalo´

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Placidochromis sp ´Jalo´ er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Torstein Flønes
Reklame for plussmedlemskap